About the blog/ O blogu

Polskie tłumaczenie znajdziesz na dole strony.


The labour is long and hard. The night is dark, but silver moon is shining bright. The hope is still at the bottom of my heart. One day I will give a birth… to my Self.

The inspiration for this blog comes from my need to let the words and images go to the world and resonate, and find their mirror in your soul. I want to touch what wants to be touched. I want to give a name to what wants to be called. I want to be heard – me as a woman, one of many and at the same time unique.

The content of the blog is divided in two. First is my personal blog, where I express my thoughts and opinions and share my poems and paintings. The second one is the collection of interviews which I did in 2012 – 1014 with women on various self development paths. These wise persons shared with me part of their journey sometimes in a very intimate way.

You are most welcome to leave a sign you’ve been here, express your ideas and reflections.

My ambition is to make this place cross-cultural and that’s why I am writing in two languages. My mother / father* tongue is Polish. English is my second language, since I live now in Scotland.  Please remain patient while I’m taking my time with translations.

And who I am? Just another woman with a long journey behind me and before me. You can find a little bit about me in here.

Bon appetit!

* Both language and gender are meaningful. Of course only as far as we talk about this form, in these times and in that society.  The form of woman and man is a part of life on Earth and that’s why I care about the language I use.


Poród jest długi i ciężki. Noc ciemna, lecz srebrny księżyc świeci jasno. Nadzieja ndal mieszka na dnie mojego serca. Pewnego dnia urodzę… prawdziwą Siebie.

Inspiracją dla tego bloga jest moja potrzeba, by pozwolić obrazom i słowom popłynąć w świat, by znalazły swój rezonans i miejsce w Twojej duszy. Chcę dotykać to, co pragnie być dotknięte. Chcę nazywać to, co pragnie być nazwane. Chcę być słyszana – ja jako kobieta, jedna z wielu i jednocześnie jedyna taka.

Blog składa się z dwóch części. Pierwsza to mój osobisty blog, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami, publikuję moje wiersze i obrazy. Druga część to zbiór wywiadów, które przeprowadziłam w latach 2012 – 2014 z kobietami na różnych ścieżkach rozwojowych. Te mądre osoby podzieliły się ze mną opowieściami o swojej życiowej podróży, nierzadko w bardzo osobisty sposób.

Zapraszam Cię serdecznie do pozostawienia śladu Twoich odwiedzin, dzielenia się Twoimi refleksjami i pomysłami.

Moją ambicją jest uczynienie tego miejsca wielokulturowym, dlatego piszę w dwóch językach. Moim językiem ojczystym / matecznym* jest język polski. Moim drugim językiem jest angielski, ponieważ obecnie mieszkam w Szkocji. Proszę o cierpliwość podczas gdy powoli tłumaczę zawartość bloga.

A kim ja jestem? Po prostu jeszcze jedną kobietą z długą historią za mną i przede mną. Możesz przeczytać o mnie tutaj…

Smacznego!

* Język, tak jak płeć, ma znaczenie. Oczywiście tylko tak długo, jak odbieramy siebie poprzez tę formę, w tym czasie i w tym społeczeństwie. Forma kobiety i mężczyzny jest częścią życia na Ziemi i dlatego używam przemyślanego języka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s