Tags

dav

We are one ocean regardless of our illusions / Jesteśmy jednym oceanem poza naszymi  iluzjami, 2016

All the battles inside of me are finished. Silence.

Anxiety and guilt
are only the echo
of the wrong perspective –

– a very small perspective.

Now I am giving the events
the right scale.

Life is carrying me off
in silence
gently

again I am becoming
a child
innocent
of that which I cannot change

Spaciousness in which a sigh
has its time to sound
and comes back to Truth.

 

Written in January 2013.

 

Wewnętrzne bitwy zakończone. Cisza.

Niepokój i poczucie winy
to tylko echo
niewłaściwego spojrzenia.

Małego spojrzenia.

Nadaję wydarzeniom
właściwe proporcje.

Życie porywa mnie,
w ciszy,
łagodnie

staję się znowu
dzieckiem
nie-winna tego, czego nie mogę zmienić.

Przestrzeń, w której westchnienie
wybrzmiewa
i powraca do prawdy.

Napisany w styczniu 2013 roku.
Advertisements