Tags

, , ,

dav

Two tree sisters and two crows. / Dwa drzewa siostry i dwa kruki.

Don’t waste your Life
trying to sort it all out
because it is the Mystery
beyond your grasp.
And you can spend
years complaining
but that is only your mind
leading you God knows where…
When you need something,
stand up with dignity and look into your eyes
don’t abase yourself,
appreciate how much you already have.
Because the Truth is that you have everything you need
and you are all of it,
you are even this Mystery that you cannot understand
I AM:
this is you and me
as well as WE.

So please my dear stop regretting what has passed,
don’t believe yourself when you put yourself down,
you are the Created One, the Creating One and the Creation,
in a cosmic celebration…
Nobody is better or worse than you,
we are ONE,
and dual divisions are only the envy of the mind,
that longs to live in the Truth.


 

Nie marnuj Życia
na jego rozwiązania,
bo Tajemnicą
nieuchwytną jest.
I możesz spędzić
lata na narzekania,
lecz to tylko umysł
na manowce wiodący cię.
Gdy potrzebujesz czegoś,
stań z godnoscią i spojrzyj w swoją twarz,
nie pluj na siebie, zobacz, to, co już masz
– a masz wszystko i wszystkim jesteś,
tą Tajemnicą, której nie możesz pojąć,
JAM JEST
to Ty i Ja,
i My.

Więc nie żałuj, kochana, tego, co minęło,
i nie wierz sobie, gdy siebie poniżasz,
jesteś Stworzoną, Tworzącą i Tworzeniem,
celebracją wszechświata,
nikt nie jest od Ciebie lepszy ani gorszy,
jesteśmy Jednym,
dualne podziały są tylko umysłu zazdroszczeniem
Życia w Prawdzie.

Advertisements