Tags

, , ,

How to die / Jak umrzeć
completely? / Całą?
And let Her embrace / I pozwolić Jej objąć
fully / całkowicie
your small self? / twoje małe ja?

How to dance with Her / Jak tańczyć z Nią
fly and dive / Latać i zanurzać się
into deep waters / w głębokie wody
and go to explore / i iść, i odkrywać
deep dark caves / głębokie, czarne jaskinie
and go go go /  i pójść, pójść, pójść
beyond… / dalej niż…

what you knew / to, co znałaś
what you thought was true / to, co myślałaś, że jest prawdą
how to let go / jak porzucić
of yourself? / siebie?

There is only one answer /  Jest tylko jedna odpowiedź
ask Her / zapytaj Ją
how can you serve / jak możesz służyć
all Life, all Creation / całemu Życiu, całej Kreacji
because they are Hers / bo należą do Niej
She is / Ona jest
the eternal Dancer / przedwieczną Tancerką

And then / I tak oto
your small self / twoje małe ja
becomes fully / staje się całkowicie
I AM / JAM JEST


 

And then you will discover / A potem odkryjesz
that it always was Hers / że zawsze byłaś Nią

Advertisements