Tags

,

Dear Sister,

I know that your heart is  tired and sad. The Mother Earth is calling each of us in an unique way. Maybe you feel you need to be a little bit more alone to be able to hear the calling of your true self. Maybe you know already what nurtures you and gives you joy or maybe you are one of many of us who lives under constant pressure and stress.

I want to tell you – there is a hope and a time. For you. For me. For all of us. And for our beloved Mother.

Dear Sister, Dear Woman. Listen to your heart. I know it feels scary to hear the rebellious whisper of it. There is a time for a change for good.

The children of Earth are in a deep need of help. I don’t have to tell you what needs healing – you know that very well yourself. We are all connected and healing of every little creature has an influence on us all. We can feel it just now at the very this moment what needs to be done and how. We have this sense in our flesh and our blood.

Our bodies have been murdered, abused, shut down and raped and still are. So is the body of the Mother. But I want to sing the song of freedom and joy which you can hear as well deep deep inside. There is a time. There is a hope.

Dear women. It is a time to rise up. You know it in your hearts. You know what is to be done.

There is nothing to be afraid of. The woman’s heart is a big open space of love. And love is stronger than the violence, than the fear and the damages that have been caused to us all and to the Mother Earth.

There is a way. The way is shining there in our own hearts. Dear Sister. We have the ability to do that. We have the ability to bring the change to the world and to heal whatever needs healing. And you know what to do and how and when. Listen to the wisdom of your heart.

There is a time and a hope.

I remember patches of light coming from the sky and kissing the Earth. I remember the light coming to my heart and opening it and warming it up. What is that you have hidden deep inside your body, what is the power you are afraid to connect to? You know what I am talking about as there is an infinite connection between us. You know which power I am talking about as you can sense it in the whisper of your blood of your own body.

Dear woman, dear sister. There is a time to come back to your body, to your heart and to Mother Earth.

She is waiting for each of us to come to her. Lie on the ground and listen. She is calling us. And your heart is calling you – Come back, come back home. And the very core of your being is calling you. And every cell of your body is calling. And your soul is waking up after a long long bad dream.

Droga Siostro,

Wiem, że Twoje serce jest zmęczone i smutne. Matka Ziemia woła każdą z nas w unikalny sposób. Może czujesz, że potrzebujesz pobyć trochę więcej sama, by usłyszeć wołanie siebie prawdziwej. Może już wiesz, co Ciebie żywi i przynosi radość, a może jesteś jedną z wielu z nas, które żyją pod ciągłą presją i w stresie.

Chcę Ci powiedzieć – jest nadzieja i jest czas. Dla Ciebie. Dla Mnie. Dla Nas wszystkich. I dla naszej ukochanej Matki.

Droga Siostro, Droga Kobieto. Usłysz swoje serce. Wiem, jak przerażające jest usłyszeć jego rewolucyjny szept. Jest czas na zmianę na dobre.

Dzieci Ziemi są w głębokiej potrzebie pomocy. Nie muszę Tobie mówić, co ptrzebuje być uzdrowione – Ty bardzo dobrze wiesz to sama. Wszystkie i wszyscy jesteśmy połączone, połączeni i zdrowienie każdego najmniejszego stworzonka ma wpływ na każdą i każdego z nas. Może czuć właśnie w tym momencie co należy zrobić i w jaki sposób. Mamy tego świadomość w naszych trzewiach i w naszej krwi.

Nasze ciała były mordowane, wykorzystywane, zamykane i gwałcone, i nadal są. I także było i jest ciało Matki Ziemi. Ale chcę zaśpiewać pieśń wolności i radości, którą Ty też słyszysz głęboko, głęboko w sobie. Jest czas. Jest nadzieja.

Drogie Kobiety. To już jest czas, aby powstać. Wy wiecie to w swoich sercach. Wiecie, co jest do zrobienia.

Nie ma się czego obawiać. Serce kobiety to wielka otwarta przestrzeń miłości. A miłość jest silniejsza niż przemoc, niż lęk i rany, które zostały zadane każdej i każdemu z nas i Matce Ziemi.

Jest droga. Droga świeci w Twoim własnym sercu. Droga Siostro. My możemy tego dokonać. Możemy przynieść zmianę na świecie i uzdrowić to, co potrzebuje uzdrowienia. A Ty wiesz, co masz robić, jak i kiedy. Słuchaj mądrości Twojego serca.

Jest czas i nadzieja.

Pamiętam plamki śwatła przychodzące z nieba i całujące Ziemię. Pamiętam światło przychodzące do mojego serca, otwierające je i rozgrzewające. Czym jest to, co ukryłaś głęboko w swoim ciele, czym jest moc, z którą obawiasz się połączyć? Ty wiesz, o czym mówię, bo jest między nami nieskończone połączenie. Wiesz o jakiej mocy mówię, bo możesz ją poczuć w szepcie Twojej krwi w Twoim własnym ciele.

Droga Kobieto, Droga Siostro. Jest czas, by powrócić do Twojego ciała, do Twojego serca i do Matki Ziemi.

Ona czeka na każdą z nas, aby do niej przyszła. Połóż się na ziemi i słuchaj. Ona nas woła. A Twoje serce woła Ciebie – wracaj, wracaj do domu. I woła Ciebie esensja Twojej istoty. I woła Ciebie każda cząstka Twojego ciała. A Twoja dusza budzi się po długim, długim złym śnie.

Advertisements